مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

تامین تیم فروش

مارکتینگ پلن

بازاریابی بین الملل

مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

تامین تیم فروش

مارکتینگ پلن

بازاریابی بین الملل

فرم درخواست نیروی فروش و بازاریابی

به نام دانش ، تلاش و تولید

مخاطب ارجمند، سلام

از اینکه بتوانم در تامین تیم فروش و بازاریابی، به شما خدمت کنم، خرسند خواهم بود. هر آنچه بتوانم برای شما انجام دهم، نقش من در بهبود وضعیت منابع انسانی کشورم است، که بدان افتخار می کنم.

لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل کرده و در انتها دکمه ثبت نهایی اطلاعات را بزنید.