مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

تامین تیم فروش

مارکتینگ پلن

بازاریابی بین الملل

مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

تامین تیم فروش

مارکتینگ پلن

بازاریابی بین الملل

برچسب: احساس در مذاکره

۱۳۹۸-۰۳-۲۳ ساده حرف بزنید؛ پندی در مهارت فروش

چقدر در گفتگوهای روزمره سادگی کلام دارید؟ چقدر سعی می کنید صادقانه ترین راه ممکن را برای رسیدن به مقصود پیش بگیرید؟ آیا به شم خودتان در فروش اعتماد میکنید؟