مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

تامین تیم فروش

مارکتینگ پلن

بازاریابی بین الملل

مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

تامین تیم فروش

مارکتینگ پلن

بازاریابی بین الملل

برچسب: استراتژی محتوا

۱۳۹۸-۰۷-۱۲ دیجیتال مارکتینگ قوی چگونه است؟

یک دیجیتال مارکتینگ قوی میتواند بر پایه بازاریابی محتوایی بنا شده باشد یا مبتنی بر تبلیغات. یا حتی تصاحب مخاطب در یک کانال خاص. ولی به هر حال هر برنامه دیجیتال مارکتینگی شامل هر سه بعد می شود.

۱۳۹۷-۰۳-۲۳ نگاه اقتصاد رفتاری به دیجیتال مارکتینگ

چرا برای بیزینس خود اپلیکیشن یا سایت داشته باشم؟

در این نوشته قصد دارم مقایسه کوتاهی بین خرید در فضای واقعی و مجازی داشته باشم و یک تحلیل سطحی اما کاربردی و قابل فهم از منظر اقتصاد رفتاری ارایه دهم.