مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

تامین تیم فروش

مارکتینگ پلن

بازاریابی بین الملل

مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

تامین تیم فروش

مارکتینگ پلن

بازاریابی بین الملل

برچسب: بازاریابی محصولات تند مصرف FMCG

۱۳۹۸-۰۲-۱۳ پررنگ تر شدن قدرت انتخاب نسبت به قدرت توزیع در فروش FMCG

رکود چه تغییراتی در بازار محصولات تند مصرف ایجاد کرده است؟ چه روند مهمی در بازار fmcg بوجود آمده و چه استراتژی ای برای شرکت های تولیدی حیاتی شده است؟ چرا قدرت شرکت های پخش در تاثیر گذاری روی انتخاب مصرف کننده، کمتر شده است؟