مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

تامین تیم فروش

مارکتینگ پلن

بازاریابی بین الملل

مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

تامین تیم فروش

مارکتینگ پلن

بازاریابی بین الملل

فرم درخواست مشاوره بازاریابی

به نام دانش ، تلاش و تولید

مخاطب ارجمند، سلام

از اینکه بتوانم به عنوان مشاور به شما خدمت کنم، خرسند خواهم بود. هر آنچه بتوانم برای شما انجام دهم، نقش من در بهبود و پیشرفت فضای کسب و کار، و تقویت اقتصاد آزاد است، که بدان افتخار می کنم.

لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل کرده و در انتها دکمه ثبت نهایی اطلاعات را بزنید. هرچه اطلاعات دقیق تری بنویسید، کمک بیشتری میتوانم برای شما داشته باشم.

مشاوره های رایگان، پنجشنبه آخر هر ماه برگزار میشوند.