مختار راد

مشاوره بازاریابی در اهواز

مشاوره بازاریابی صنعتی

مشاوره بازاریابی قطعات خودرویی

صادرات صنعتی به قطر و عراق

مختار راد

مشاوره بازاریابی در اهواز

مشاوره بازاریابی صنعتی

مشاوره بازاریابی قطعات خودرویی

صادرات صنعتی به قطر و عراق

دعوت به همکاری

اعتقاد من اینست که مدیر فروش بیش از اینکه فروش بداند، باید مدیریت منابع انسانی را بلد باشد.

ما در تیم دیمکو ، همکاران خوبی داریم که مسئولیت ارتباط با مشتریان را به عهده دارند و در تیم مارکتینگ، بصورت جدی و موثر فعالیت می کنند. (دیمکو ، نام تجاری شرکت بازرگانی مستقر در اهواز می باشد که تحت رهبری و مدیریت عاملی بنده فعالیت می کند)

اما برای مدیریت بهتر و ارتقای مهارت و عملکردشان، نیاز به شخصی داریم که در عین اینکه شغل بازاریابی حضوری یا تلفنی را تا حدی می شناسد، به شکل تئوریک و عملی روی مدیریت منابع انسانی وقت صرف کرده باشد و با دانش و چالش های این کار آشنا باشد.

پس از یک مدیر منابع انسانی دعوت به همکاری می کنیم تا مسئولیت های زیر را در تیم دیمکو به عهده بگیرد:

ο ارائه برنامه های مدیریت به اعضای تیم فروش، پیگیری انجام وظایف، شاخص گذاری و کمک به تیم برای بهبود شاخص هایشان، وظیفه مهم مدیر فروش و منابع انسانی است.

ο ما برای آماده سازی نیرو های فروش یک برنامه آموزشی در نظر داریم که طی آن آموزش های فنی و مهارت های نرم برای شغل کارشناس فروش ارائه می شود. ارائه آموزش های نرم شامل مهارت فروش ، مذاکره و حل تعارض به عهده مدیر فروش و منابع انسانی خواهد بود.

ο البته فراموش نشود که باید مسئولیت جذب و استخدام را هم از وظایف اصلی مدیر منابع انسانی بدانیم.

شاید این موقعیت شغلی مناسب کسی است که همه وقتش را صرف توسعه توانمندی هایش در ارتباط با افراد کرده باشد تا مهارت های ارتباطی خوب و موثری داشته باشد. یا فردی که از فروش وارد بحث منابع انسانی شده است و بخوبی از عهده هدایت و مدیریت نیرو های فروش بر می آید. شاید هم شما بخاطر سابقه و مطالعاتتان در خود احساس توانمندی زیادی در این خصوص داشته باشید. لطفا اگر اینچنین است، با من در ارتباط باشید.

تاریخ مطلب : مرداد ۱۴۰۱