مختار راد

مشاوره بازاریابی B2B در اهواز

مشاوره مدیریت استراتژیک صنعت پخش

تحقیقات بازار و تدوین مارکتینگ پلن

تیمسازی و طراحی سیستم فروش

مختار راد

مشاوره بازاریابی B2B در اهواز

مشاوره مدیریت استراتژیک صنعت پخش

تحقیقات بازار و تدوین مارکتینگ پلن

تیمسازی و طراحی سیستم فروش

فرم همکاری در زمینه بازاریابی بین المللی

به نام دانش ، تلاش و تولید

مخاطب ارجمند، سلام

برای همکاری و یا مشاوره در زمینه بازاریابی صادراتی نیازمند دانستن اطلاعات کسب و کار شما هستم. چنانچه قصد همکاری دارید، یا نیازمند مشاوره هستید، لطفا این فرم را با دقت تکمیل کرده و در انتها دکمه ثبت نهایی اطلاعات را بزنید.

توجه : قبل از پر کردن فرم ، حتما با دفتر بندهتماس بگیرید.