مختار راد

مشاوره بازاریابی در اهواز

بازاریابی صنعتی

تحقیقات بازار

مارکتینگ پلن

صادرات به قطر

مختار راد

مشاوره بازاریابی در اهواز

بازاریابی صنعتی

تحقیقات بازار

مارکتینگ پلن

صادرات به قطر

فرم همکاری در زمینه بازاریابی بین المللی

به نام دانش ، تلاش و تولید

مخاطب ارجمند، سلام

برای همکاری و یا مشاوره در زمینه بازاریابی صادراتی نیازمند دانستن اطلاعات کسب و کار شما هستم. چنانچه قصد همکاری دارید، یا نیازمند مشاوره هستید، لطفا این فرم را با دقت تکمیل کرده و در انتها دکمه ثبت نهایی اطلاعات را بزنید.

توجه : قبل از پر کردن فرم ، حتما با دفتر بندهتماس بگیرید.